Nikeheels.jouwweb.nl

W klasycznym ujęciu na świecie są trzy źródła bogactwa: ziemia, kapitał i praca. W nowożytnym "oszczędnością i pracą ludzie się bogacą". Polacy wzięli to sobie do serca, bo przez 10 ostatnich lat wartość naszych oszczędności się podwoiła. Według danych Narodowego Banku Polskiego łączne oszczędności Polaków wynoszą prawie 2 bln zł. Jest to o tyle dobra wiadomość, że od 2008 roku suma oszczędności zwiększyła się dwukrotnie. Kłopot w tym, że to w zasadzie koniec optymistycznych wieści. Jak wynika z ostatniej diagnozy NBP "Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w I kw. 2017 r.", w stosunku do ubiegłego roku nieznacznie, ale spadła wartość oszczędzanych pieniędzy, zwiększyło się za to nasze zadłużenie.

Do najbardziej dochodowych (ale również najbardziej ryzykownych) rozwiązań należą fundusze akcji (np. Millennium Globalny Akcji – ponad 19 proc. za ostatnie trzy lata), a do bezpiecznych takie, które inwestują w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne (np. Millennium Depozytowy ze stopą zwrotu ponad 5 proc. w ciągu ostatnich trzech lat). Dla tych, którzy chcą zbilansować zysk i ryzyko, interesującą możliwością mogą być fundusze zrównoważone - tu warto wymienić np. Millennium Absolute Return.

Do wyboru są m.in. również polisy ubezpieczeniowe z możliwością inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe oraz produkty łączone (lokata z funduszem inwestycyjnym). Pierwsze to inwestycja w fundusze inwestycyjne w ramach polisy ubezpieczeniowej , zapewniające ochronę na życie oraz dające możliwość przenoszenia środków pomiędzy dostępnymi funduszami bez podatku. –Drugie zaś to połączenie dwóch osobnych produktów - lokaty (nie stracimy tej części kapitału) z funduszami inwestycyjnymi. Ciekawym rozwiązaniem są także lokaty inwestycyjne - to produkty strukturyzowane, które łączą w sobie cechy lokaty terminowej (ochrona kapitału przez cały czas inwestycji na poziomie 100%) oraz inwestycji na rynkach finansowych (szansa na zyski wyższe niż w przypadku standardowego oprocentowania lokat). Dodatkowo ważną cechą lokat inwestycyjnych jest relatywnie krótki okres inwestycji (średnio około półtora roku).